image banner
 
Tin mới


Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
101kết quả được tìm thấy
STTTiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1 Thủ tục Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) Nông nghiệp PTNTUBND xã Nghĩa Minh
2 Thủ tục Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Nông nghiệp PTNTUBND xã Nghĩa Minh
3 Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội Nông nghiệp PTNTUBND xã Nghĩa Minh
4 Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội Nông nghiệp PTNTUBND xã Nghĩa Minh
5 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thuỷ sản ban đầu Nông nghiệp PTNTUBND xã Nghĩa Minh
6 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Nông nghiệp PTNTUBND xã Nghĩa Minh
7 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Nông nghiệp PTNTUBND xã Nghĩa Minh
8 Thủ tục thực hiện việc giải trình Lĩnh vực Thanh traUBND xã Nghĩa Minh
9 Thủ tục Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập Lĩnh vực Thanh traUBND xã Nghĩa Minh
10 Thủ tục Xử lý đơn thư tại cấp xã Lĩnh vực Thanh traUBND xã Nghĩa Minh
11 Thủ tục Tiếp công dân tại cấp xã Lĩnh vực Thanh traUBND xã Nghĩa Minh
12 Thủ tục Giải quyết tố cáo tại cấp xã Lĩnh vực Thanh traUBND xã Nghĩa Minh
13 Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Lĩnh vực Thanh traUBND xã Nghĩa Minh
14 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Lĩnh vực Thanh traUBND xã Nghĩa Minh
15 Thủ tục Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác Lĩnh vực Tài chính - kế hoạchUBND xã Nghĩa Minh
16 Thủ tục Thông báo thay đổi tổ hợp tác Lĩnh vực Tài chính - kế hoạchUBND xã Nghĩa Minh
17 Thủ tục Thông báo thành lập tổ hợp tác Lĩnh vực Tài chính - kế hoạchUBND xã Nghĩa Minh
18 Thủ tục Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Lĩnh vực giáo dục và đào tạoUBND xã Nghĩa Minh
19 Thủ tục Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Lĩnh vực giáo dục và đào tạoUBND xã Nghĩa Minh
20 Thủ tục Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Lĩnh vực giáo dục và đào tạoUBND xã Nghĩa Minh
123456

        CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND XÃ NGHĨA MINH - NGHĨA HƯNG - NAM ĐỊNH
        Địa chỉ : Xã Nghĩa Minh - Huyện Nghĩa Hưng - Tỉnh Nam Định
        Điện thoại : 0228.3871300       - 
Email: xanghiaminh.nhg@namdinh.gov.vn hoặc Ubndnghiaminh@gmail.com

  Chung nhan Tin Nhiem Mang