Tin mới


Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
96kết quả được tìm thấy
STTTiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1 Thủ tục Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) Nông nghiệp PTNTUBND xã Nghĩa Minh
2 Thủ tục Chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng Nông nghiệp PTNTUBND xã Nghĩa Minh
3 Thủ tục Hòa giải tranh chấp đất đai Tài nguyên Môi trườngUBND xã Nghĩa Minh
4 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Lĩnh vực Thanh traUBND xã Nghĩa Minh
5 Thủ tục thực hiện việc giải trình Lĩnh vực Thanh traUBND xã Nghĩa Minh
6 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Lĩnh vực Thanh traUBND xã Nghĩa Minh
7 Thủ tục Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Lĩnh vực Thanh traUBND xã Nghĩa Minh
8 Thủ tục Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập Lĩnh vực Thanh traUBND xã Nghĩa Minh
9 Thủ tục Xử lý đơn thư tại cấp xã Lĩnh vực Thanh traUBND xã Nghĩa Minh
10 Thủ tục Tiếp công dân tại cấp xã Lĩnh vực Thanh traUBND xã Nghĩa Minh
11 Thủ tục Giải quyết tố cáo tại cấp xã Lĩnh vực Thanh traUBND xã Nghĩa Minh
12 Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Lĩnh vực Thanh traUBND xã Nghĩa Minh
13 Thủ tục Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác Lĩnh vực Tài chính - kế hoạchUBND xã Nghĩa Minh
14 Thủ tục Thông báo thay đổi tổ hợp tác Lĩnh vực Tài chính - kế hoạchUBND xã Nghĩa Minh
15 Thủ tục Thông báo thành lập tổ hợp tác Lĩnh vực Tài chính - kế hoạchUBND xã Nghĩa Minh
16 Thủ tục Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Lĩnh vực Lao động TB&XHUBND xã Nghĩa Minh
17 Thủ tục Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Lĩnh vực Lao động TB&XHUBND xã Nghĩa Minh
18 Thủ tục Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Lĩnh vực Lao động TB&XHUBND xã Nghĩa Minh
19 Thủ tục Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Lĩnh vực Lao động TB&XHUBND xã Nghĩa Minh
20 Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Lĩnh vực Lao động TB&XHUBND xã Nghĩa Minh
12345

        CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND XÃ NGHĨA MINH - NGHĨA HƯNG - NAM ĐỊNH
        Địa chỉ : Xã Nghĩa Minh - Huyện Nghĩa Hưng - Tỉnh Nam Định
        Điện thoại : 0228.3871300       - 
Email: xanghiaminh.nhg@namdinh.gov.vn hoặc Ubndnghiaminh@gmail.com

  Chung nhan Tin Nhiem Mang