image banner
 
Khai mạc kỳ họp thứ 1, HĐND xã Nghĩa Minh khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 142

Ngày 24/6/2021 Hội đồng nhân dân xã Nghĩa Minh khóa XX, Nhiệm kỳ 2021-2026 đã  hoàn thành kỳ họp thứ nhất với các nội dung được xem xét, quyết định như sau:

1. Nghe Uỷ ban bầu cử xã Nghĩa Minh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, báo cáo xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

2. HĐND xã tiến hành bầu cử các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND xã.

3. Thông qua 09 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND xã:

- Nghị quyết Phê chuẩn Thư ký kỳ họp HĐND xã Nghĩa Minh khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Minh khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Minh khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND xã Nghĩa Minh khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Minh khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, Phó trưởng ban pháp chế; Trưởng ban, Phó trưởng ban kinh tế - xã hội của HĐND xã Nghĩa Minh khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu cử ủy viên UBND xã Nghĩa Minh khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Nghị quyết Phê chuẩn thành viên Ban pháp chế của HĐND xã Nghĩa Minh khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

- Nghị quyết Phê chuẩn thành viên Ban kinh tế - xã hội của HĐND xã Nghĩa Minh khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

4. Thông qua Nghị quyết Về việc Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

5. Thông qua Nghị quyết Về việc phê chuẩn chuyển đổi kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2021 sang kinh phí xây dựng cơ bản, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất Nông nghiệp.   

Tin mới


Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 78
  • Trong tuần: 836
  • Tất cả: 60950

        CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND XÃ NGHĨA MINH - NGHĨA HƯNG - NAM ĐỊNH
        Địa chỉ : Xã Nghĩa Minh - Huyện Nghĩa Hưng - Tỉnh Nam Định
        Điện thoại : 0228.3871300       - 
Email: xanghiaminh.nhg@namdinh.gov.vn hoặc Ubndnghiaminh@gmail.com

  Chung nhan Tin Nhiem Mang