image banner
 
Hội nghị Quân dân chính xin ý kiến cấp ủy chi bộ, Ban CTMT, Trưởng xóm về dự thảo Đề án Thực hiện sắp xếp, sáp nhập Thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn xã Nghĩa Minh
Lượt xem: 202
Ngày 31/8/2021 UBND xã Nghĩa Minh phối hợp với UBMTTQ xã tổ chức hội nghị quân dân chính để  xin ý kiến cấp ủy chi bộ, Ban CTMT, Trưởng xóm về dự thảo Đề án Thực hiện  sắp xếp, sáp nhập Thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn xã Nghĩa Minh.
 1. Mục đích
 • Triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
 • Sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã; giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã; giảm chi ngân sách nhà nước tăng nguồn lực chi đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
 • Xây dựng quy mô thôn (xóm), tổ dân phố phù hợp với yêu cầu quản lý, năng lực cán bộ cơ sở; phù hợp với nhu cầu sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt của cộng đồng khu dân cư; khắc phục sự manh mún, chia cắt trong tổ chức các thôn (xóm), tổ dân phố theo quy mô hiện tại.  
 1. Yêu cầu
 • Việc sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố phải đảm bảo ổn định tình hình tại địa phương; sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ xuống cơ sở; đảm bảo công khai, dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong hệ thống chính trị cơ sở và nhân dân.
 • Xây dựng và thực hiện đề án, hồ sơ, sắp xếp, sáp nhập các thôn (xóm), tổ dân phố phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, phù hợp với đặc điểm văn hóa, truyền thống, sinh hoạt cộng đồng dân cư và điều kiện địa lý, hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương.
 • Xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố .
Tin mới


Thống kê truy cập
 • Đang online: 5
 • Hôm nay: 84
 • Trong tuần: 842
 • Tất cả: 60956

        CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND XÃ NGHĨA MINH - NGHĨA HƯNG - NAM ĐỊNH
        Địa chỉ : Xã Nghĩa Minh - Huyện Nghĩa Hưng - Tỉnh Nam Định
        Điện thoại : 0228.3871300       - 
Email: xanghiaminh.nhg@namdinh.gov.vn hoặc Ubndnghiaminh@gmail.com

  Chung nhan Tin Nhiem Mang